למען השירות

11/10/2018
למען השירות

למען השירות 

ממשיכים לייעל את שירותי המועצה


המועצה המקומית גדרה ממשיכה להתמקצע ולהכשיר את המנהלים העובדים כדי לייעל את שירותי המועצה כל העת. על מנת לשפר ולקדם את אופן ניהול המעקב אחר חוזים והתקשרויות של המועצה עם ספקים חיצוניים, הוחלט על הפעלת כלים מתקדמים לצורך מעקב ובקרה על החוזים וההתקשרויות הקיימים.

השבוע התקיימה הדרכה בראשותו של ליאור מדהלה, מנכ"ל המועצה, למנהלים בנוגע לאופן הפעלת התוכנה החדשה. הפעלת התוכנה תתרום למתן שירות רציף ועקבי של הספקים השונים לטובת תחזוקה שוטפת ופרויקטים ביישוב. 

מדובר בתוכנה המהווה כלי מתקדם המייעל את תהליכי מנהלי המחלקות במועצה וקבלת החלטה בטרם עת בנוגע לחידוש / אי חידוש חוזים יציאה למכרזים ועוד המאפשרת שמירה על רציפות תפקודית.