מועצה מקומית גדרה

היערכות לקראת שנה"ל תשע"ט

30/08/2018
היערכות לקראת שנה"ל תשע"ט

היערכות לקראת שנה"ל תשע"ט

בשבוע הקודם התקיימה ישיבת מנהלי בתי הספר בהובלת מנהלת אגף החינוך והשבוע כנס צוותי הגנים והצהרונים לקראת פתיחת שנת הלימודים

המועצה המקומית גדרה הקפידה להיערך בחודשי הקיץ לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה, שנת תשע"ט בכל הרבדים – שיפוץ והנגשת מבני חינוך, סימון מחדש של קטעי "נשק וסע" בקרבת בתי הספר להעלאה והורדה בטוחה של התלמידים בקרבת מוסדות החינוך, אירוע יישובי כהכנה לשנה בטוחה בהובלת מחלקת מניעה במועצה המקומית גדרה ועוד.

בתוך כך, המועצה המקומית גדרה, זוכת פרס החינוך לשנת תשע"ה אשר התבשרה לאחרונה על אחוזי זכאות גבוהים של 96.4% לשנת תשע"ז, המקיימת שיתוף פעולה מלא עם צוותי החינוך וגורמים נוספים לחינוך מיטבי במושבה, מקיימת בכל שנה מפגשי היערכות שהינם חלק משיתוף הפעולה המלא במערכת החינוכית היישובית.

כחלק מכך, בשבוע הקודם התקיימה פגישת הכנה מורחבת עם מנהלי בתי הספר היסודיים והתיכוניים לקראת פתיחת  שנת הלימודים תשע"ט בהובלת מנהלת אגף החינוך ענת קוך. בישיבה השתתפו בעלי תפקידים מהרשות המקומית, מפקחות משרד החינוך, בעלי תפקידים המלווים ופועלים עם בתי הספר היסודיים והתיכוניים במהלך השנה והסתדרות המורים. בפגישה דובר על עיקרי היעדים לשנת הלימודים תשע"ט בדגש על תכנית רשותית, המשך הטמעת ייחודיות בתי הספר, המשך פיתוח המרחב החינוכי של יוזמות קהילתיות ועוד.

בהמשך לכך, השבוע התקיים כנס נוסף בהובלת מנהלת מחלקת גני הילדים, ברכי יעיש, לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה. במפגש נכחו צוותי הגנים וצוותי הצהרונים אשר קיבלו הדרכה בנושאים כמו בטיחות ובטחון, עדכון לגבי שיפוצים נרחבים המתקיימים בגנים, עדכון לגבי תוספת תקציבים לטובת פעולות חינוכיות בגנים, פתיחת גן ילדים ממלכתי דתי חדש ועוד.

מנהלת מחלקת הגנים ברכי יעיש ברכה את המשתתפות והמשתתפים לשנת הלימודים הקרובה: " אני מאחלת לקהילת הורי וילדי הגנים בגדרה שנה מבורכת ולצוותי הגנים והצהרונים הצלחה רבה בעשייתם החינוכית, שנה טובה ומוצלחת"

מנהלת אגף החינוך ענת קוך  "אני מברכת את כולנו בשנת לימודים פורייה ומוצלחת, נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה לחינוך איכותי המהווה דוגמה בכל הארץ