הנחיות כלליות לרישום

הנחיות כלליות לרישום:

לקראת שנת הלימודים תשפ"א , יוכלו מסיימי כיתות ו' לבחור חטיבת ביניים מבין ארבעת מוסדות החינוך העל-יסודיים בגדרה.

הבחירה תתבצע באמצעות הקישור המופיע באתר המועצה: www.gedera.muni.il 

הרישום לכיתה ז' לשנה"ל תשפ"א יתבצע בשני שלבים:

שלב א'
בחירת בית ספר מועדף ע"פ ייחודיות ובחירה מבוקרת

בחירת חטיבות הביניים לשנת הלימודים תשפ"א תערך מיום רביעי ז' בניסן תש"ף 

1 באפריל 2020 ועד יום ראשון ב' באייר תש"ף 26.4.2020 
בתהליך הבחירה, תתבקשו לדרג את העדפותיכם מבין ארבעת בתי הספר הבאים (יש  לדרג ע"פ סדר עדיפות רצוי) 
-      תיכון חדש לביו רפואה וחינוך גופני, ממלכתי
-      תיכון דרכא ע"ש מנחם בגין, ממלכתי
-      תיכון דרכא ע"ש אילן ואסף, ממלכתי

-      קריית חינוך חמ"ד דרכא נתיבי נועם, ממלכתי-דתי

שלב ב'
לאחר בחירתכם באתר המועצה את בית הספר המועדף, תתכנס ועדת השיבוץ, המורכבת מבעלי התפקידים הבאים:
      מנהלת אגף החינוך
      נציג פיקוח משרד החינוך

      יועץ אגף החינוך

צוות השיבוץ יפעל בהתאם למתווה עליו הוחלט במסגרת הפורום החינוכי בגדרה וע"פ סדר ומדרג הקריטריונים הבא:
      ישובצו תלמידים בהתאם להעדפותיהם האידיאולוגיות (ממלכתי, ממלכתי דתי)
      ישובצו תלמידים בהתאם למרחק הגיאוגרפי בין מקום מגוריהם לבית הספר.
      ישובצו תלמידים שיותאמו לכיתות היישוביות (מדעים ןמנהיגות, מוסיקה ברמון, מופת מדעית, מופת דיפלומטיה בבגין.
      ישובצו אחים לבוגרים הלומדים/ שלמדו בביה"ס המבוקש.

לאחר השיבוץ בהתאם לקריטריונים המצוינים לעיל, תשלח הודעה לביתכם על בית הספר בו שובצו בנכם/בתכם. 
לאחר קבלת ההודעה יש להגיע לבית הספר ולבצע את הרישום.

הערות:
      חובה לכתוב שלוש אפשרויות – בבתי ספר ממלכתיים 
      תהליך הרישום הינו בקשה ולא שיבוץ.
      בכל חטיבה בבית ספר ממלכתי, יפתחו כ-5 כיתות בשכבה ומנגנון הויסות יפעל ליצירת איזון בין בתי הספר.
      ועדת ערר- במידת הצורך, תינתן אפשרות להגיש בקשת ערר מנומקת, שתידון בראשות מנהלת אגף החינוך.
      הרישום לכיתה ז' לשנת הלימודים תשפ"א יתבצע ע"פ חוק חינוך חובה ובהתאם לחוזר מנכ"ל.
      חובת הרישום חלה על ההורים.
      בחירת בית הספר, לתושבי גדרה, תתבצע באמצעות אתר המועצה בלבד.


בברכת,
שנת לימודים פוריה ומוצלחת