23/8 עדכון לגבי קבלת קהל ושירות במחלקת הגביה

22/08/2021
שימו לב- עדכון לגבי קבלת קהל ושירות במחלקת הגביה:

1️⃣ קבלת קהל פיזית במשרדי המועצה בימים א׳-ה׳ בשעות 8:00-14:45
2️⃣ דרך המערכת הדיגיטלית 
MAST
 באמצעותה ניתן לעשות מגוון פעולות 
3️⃣ באמצעות מוקד בירורים ותשלומים בטלפון 076-5300903