29/10/2020 הודעה לגבי הצהרונים

29/10/2020

הורים יקרים

צהרוני בתי הספר חלו לפעול ביום שלישי, 3.11 על פי מתווה משרד החינוך.

הצהרונים יפתחו בכפוף למספר הנרשמים.