הודעה לגבי ביטול סיור במכרז/חוזה 8/2020 לביצוע עבודות: בניית בית ספר על יסודי

30/03/2020
הודעה לגבי ביטול סיור במכרז/חוזה 8/2020 לביצוע עבודות: בניית בית ספר על יסודי 

עקב הנחיות משרד הבריאות ובהתאם למצב החירום, סיור הקבלנים במסגרת מכרז/חוזה 8/2020 לביצוע עבודות: בניית בית ספר על יסודי, שהיה אמור להתקיים בתאריך 2.4.2020, יום חמישי, בוטל.
שימו לב -אין שינויים ביתר תנאי המכרז.
להלן הקישור למכרז http://www.gedera.muni.il/FileDownloads/?nodeId=1062

לידיעתכם
המועצה המקומית גדרה