ודעה לגבי מכרז/חוזה 8/2020 לביצוע עבודות: בניית בית ספר על יסודי 12 כיתות כולל עבודות פיתוח

23/03/2020

הודעה לגבי מכרז לבחירת גורם מפעיל - 

מכרז/חוזה 8/2020 לביצוע עבודות: בניית בית ספר על יסודי 12 כיתות כולל עבודות פיתוח ( השלמת שלב ב' וביצוע שלב ג')


עקב מגיפת הקורונה והמצב חירום בו אנו נמצאים, להלן שינויים בתהליך המכרז:

1.       אנו מבטלים את מפגש המציעים שהיה אמור להתקיים ביום שני  23.3.2020  
2.      מועד הגשת המכרז נדחה לתאריך 1.5.2020 עד 12:00