הודעה בעניין שינוי שם רחוב - נוטמן הנס

07/10/2019
הודעה בעניין שינוי שם רחוב
מועצה מקומית גדרה


המועצה המקומית גדרה באמצעות ועדת שמות, מודיעה כי בכוונתה לשנות את שם רחוב נוטמן הנס. 
ככל שישנם מתנגדים לשינוי השם, יש לפנות בכתב לכתובת- 

המועצה המקומית גדרה, רחוב פינס 4, גדרה, 70700
או במייל- 
LISHKA@GEDERA.MUNI.IL
או בפקס-
08-8591523

וזאת, לא יאוחר מיום 10/11/2019 עד השעה 12:00. בברכה
המועצה המקומית גדרה