מועצה מקומית גדרה

תחילת עבודות להכשרת חניון בשכונת רשפים

21/07/2020
תחילת עבודות להכשרת חניון בשכונת רשפים

המועצה המקומית מסדירה חניות ציבוריות לרווחת התושבים 


במסגרת מיקסום מקומות החנייה ברחבי גדרה, בימים אלה, מתבצעות עבודות לסלילת חניון ציבורי לתושבי הרחובות זבולון המר, ד"ר יוסף בורג והסביבה.

זאת, בהמשך לשני חניונים נוספים שהוכשרו לאחרונה בגדרה - חניון ברחוב רבין וחניון ברחוב פינס.

ראש המועצה יואל גמליאל: "הכשרת מקומות חניה ברחבי היישוב הינה חלק מהפעולות אותן אנו מבצעים באופן שוטף ברשות לרווחת התושבים. אמשיך לפתח, לשפר ולקדם את גדרה לאיכות חיים גבוהה ולספק לתושבי גדרה את השירות הטוב בביותר בכל תחום"