מועצה מקומית גדרה

שומרים על סביבה ירוקה

17/06/2020
שומרים על סביבה ירוקה

גדרה: שומרים על סביבה ירוקה


המועצה המקומית גדרה ממשיכה בפעילות להטמעת איכות הסביבה והשלימה את התכנית גם לשנה הקרובה המתייחסת להיבטים נרחבים הנוגעים לפסולת המיוצרת על סוגיה השונים, מיחזור והסברה לתושבים 

ראש המועצה יואל גמליאל: " מדובר בתכנית המשך מקיפה ומשמעותית הנוגעת להיבטים שונים שנועדו לשמר את איכות החיים הגבוהה ולשמור על הסביבה למען הדורות הבאים "
 
המועצה המקומית גדרה ממשיכה לפעול להטמעת נושא איכות הסביבה. המועצה המקומית גדרה פועלת לאורך שנים להטמעת נושא סביבה ירוקה ומקיימת ואף זכתה פרס רשות ירוקה פורצת דרך בשל כלל התהליכים שעברה. בתוך כך, לאחרונה הושלמה התכנית גם לשנה הקרובה לשמירה על סביבה ירוקה. התכנית החדשה מתייחסת להיבטים נרחבים הנוגעים לפסולת המיוצרת במושבה על סוגיה השונים, מיחזור והסברה. בין מהלכי ההסברה, ייערכו ערבי הסברה נושאיים לתושבים ומהלכים נוספים, בין היתר בנושאי סביבה ואופנה, אובדן מזון, משבר הפסולת, פסולת אלקטרונית, הפרדת פסולת ועידוד מיחזור. 

במסגרת התכנית השנתית החדשה ימשך הטיפול במרכזי המיחזור ובתוך כך, תשופר נראות מרכזי המחזור, יתווספו מיכלים למיחזור על פי צורך ויוצבו מרכזי מיחזור בשכונות החדשות. בנוסף, יוסדר נושא פסולת הטקסטיל.

בתחום ההסברה, המועצה צפויה להעמיק את ההסברה בנושא השלכת פסולת גזם בשטחי היישוב כאשר מתוכננת גם הגברה של האכיפה בנושא. בנוסף, תציע המועצה לתושבים קומפוסטרים – מתקני מחזור פסולת אורגנית המונעים ריחות והתרבות של מזיקים לטובת עידוד הגברת מחזור כלל סוגי הפסולת. עוד תפרוס המועצה מתקנים למיחזור של פסולת אלקטרונית ותקיים הסברה על חשיבות הנושא במוסדות חינוך ובאירועים קהילתיים שונים. 
 

יואל גמליאל, ראש המועצה המקומית גדרה: "התכנית השנתית לשמירה על סביבה ירוקה היא תכנית הממשיכה את הפעילות שנעשית בשנים האחרונות להטמעת נושא השמירה על איכות הסביבה בגדרה. מדובר בתכנית המשך מקיפה ומשמעותית הנוגעת להיבטים השונים שנועדו לשמר את איכות החיים הגבוהה ולשמור על הסביבה למען הדורות הבאים. בתכנית ישנה התייחסות נרחבת לנושא ההסברה שהמועצה תקיים בשיתוף התושבים. אני קורא לכם להיות חלק מהתהליך להטמעת הנושא כחלק בלתי נפרד מחיינו למען ילדינו ולמען דורות העתיד. תודה לאגף התפעול במועצה המקומית על הובלת הנושא ולאיגוד ערים לאיכות הסביבה״.

קרדיט צילום לאורית סיני