מועצה מקומית גדרה

מעודדים למעורבות חברתית

03/02/2020
מעודדים למעורבות חברתית

בביה"ס "גוונים" מעודדים למעורבות חברתית 


תלמידי בי"ס גוונים בגדרה הכינו מייצג המבטא את ערך החרטה והסליחה במסגרת שיעור מפתח הלב. "הילדים הם השגרירים הטובים ביותר ליישום הערכים הנלמדים", אמרה המנהלת יעל קסלסי


במסגרת שיעורי מפתח הלב, תלמידי כיתה ב'2 בגדרה, בהובלת מחנכת הכיתה חנה מלכה,  יזמו פעילות חברתית בית ספרית המעלה על נס את ערך החודש "ניהול קונפליקטים". 

שגרירי מפתח הלב הצעירים לימדו את כלל תלמידי ביה"ס את שירו של יהונתן גפן: "ריבים קטנים" תוך ניהול שיח המעודד מציאת פתרונות יצירתיים להתמודדות במצבי קונפליקט בין אדם לחברו, תוך שמירה על ערך כבוד האדם. 

בד בבד הציגו התלמידים יוזמה חיננית להבעת סליחה מן הלב אותה ייצגו במיצג אומנותי המובע בכף יד המסמלת כוחה של חרטה וסליחה.

מנהלת ביה"ס, גב' יעל קסלסי, שיבחה את השגרירים הצעירים והביעה התפעלות מפעילותם הבוגרת והחינוכית כאחד: "פעילות זו מאפשרת לכל תלמיד לגלות מעורבות חברתית וליישמה בכיתה, בהפסקה בביה"ס ובקהילה. הילדים הם השגרירים הטובים ביותר ליישום הערכים הנלמדים".

בביה"ס גוונים מעודדים את התלמידים ליוזמות חינוכיות בסימן מעורבות חברתית כפי שבאות לידי ביטוי זה המקום לציין כי מדי חודש בפעילות שגרירי מפתח הלב בהובלת הרכזת לחינוך חיים בחברה חופית ליטבק.