מועצה מקומית גדרה

צועדים קדימה

15/01/2020
צועדים קדימה

צועדים קדימה – בישיבת המועצה האחרונה אושרו פרוייקטים נוספים לרווחת התושבים


נגישות במוסדות חינוך, מערכות לשעת חירום, הקמת מועדון נוער ועוד נושאים אושרו בישיבת המועצה האחרונה בגדרה

בשבוע הקודם, למרות הסערה החורפית, התכנסה מליאת המועצה לישיבת מועצה מספר 462 ולמרות הפסקת החשמל שהפתיעה, ישיבת המועצה התקיימה כמתוכנן.

במליאת המועצה אושרו תב"רים (תקציבים בלתי רגילים) להמשך יישום פרויקטים שונים במהלך שנת העבודה 2020. לפיכך, אושרו תוספת תקציב של 600 אלף שקל לעבודות חשמל במושבה: תוספת של 144 אלף ש"ח לרכישת מערכות לשעת חירום: תוספת של 284 אלף שקל להתאמת נגישות עבור מוסדות חינוך: תוספת של כ-4,400,000 מליון ₪ לתכנון וביצוע בביה"ס לחינוך מיוחד ניצנים: תוספת של כ-100 אלף שקל לשיקום רחוב סברדלוב. בנוסף, אושר תקציב בלתי רגיל להקמת מועדון נוער ברחוב הארז בעלות של 700 אלף שקלים מקרנות הרשות.

ישיבת מליאה זו עסקה גם בסגירת תב"רים (תקציבים בלתי רגילים) והחזרת יתרת התקציבים המשוריינים לקרן לעבודות פיתוח. 

ראש המועצה המקומית גדרה, יואל גמליאל: "בישיבה הקודמת אישרנו את תקציב 2020. בישיבה הערב אישרנו תב"רים לטובת הפרויקטים שכבר נמצאים על הפרק. נמשיך לפעול לטובת המושבה ולרווחת התושבים".