מועצה מקומית גדרה

סלילת מגרש חניה

19/12/2019
סלילת מגרש חניה

סלילת מגרש חניה ברחוב החומה


בימים אלו הסתיימה סלילת מגרש חניה לרשות הציבור ברחוב "החומה" בגדרה. ראש המועצה המקומית גדרה, יואל גמליאל: "אמשיך להביא משאבים ותקציבים למקסום חניות ברחבי הישוב, לפיתוח ולשדרוג המושבה כולה"

נמשכת תנופת הפיתוח ושדרוג התשתיות בגדרה. לאחרונה, כחלק מתכנית העבודה של מחלקת התשתיות במועצה המקומית גדרה, אושרו עבודות סלילת אספלט לטובת חניה ברחוב החומה פינת רחוב העלייה. העבודות שהסתיימו זה מכבר תוקצבו בכ-289 אלף שקלים כאשר נסללו 450 מ"ר, 45 מטר על 10 מטרים. 

ממנהל ההנדסה נמסר כי בשנה האחרונה התבצעו מספר עבודות למשל השלמת דרך אספלט וגישה אל הבתים ברחוב מרדכי לרנר וגם ברחוב ראובן. מחלקת התשתיות היתה אחראית גם על ביצוע הקמת רחוב הולנדי כולל ריצוף וערוגות פרחים עצים ופיתוח מלא ברחוב הגולן והגלבוע.

ראש המועצה המקומית גדרה, יואל גמליאל: "אמשיך להביא משאבים ותקציבים למקסום חניות ברחבי הישוב, לפיתוח ולשדרוג המושבה כולה".