מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה

18/12/2019
הזמנה לישיבת מועצה
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 461


אנו מזמינים אתכם  לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 461 אשר תתקיים אי"ה 
ביום רביעי ה-25/12/2019 בשעה 18:00 במנהל ההנדסה רחוב ירוחם 1, גדרה.

סדר היום:

סעיף 1   אישור תקציב המועצה לשנת 2020.
            
            מצ"ב – תקציב המועצה לשנת 2020.