מועצה מקומית גדרה

תכנית הרצף

05/12/2019
תכנית הרצף

תכנית הרצף הרשותית למעבר מיטבי של התלמידים מבית הספר היסודי לחטיבה


במסגרת תוכנית הרצף הרשותית בין בתיה"ס היסודיים והעל יסודיים, נפגשו בשבוע הקודם צוותי תיכון דרכא נתיבי נועם עם צוותי בית הספר היסודי  אוהל שלום.

במהלך המפגש נחשפו מורי היסודי לעשיה הרבה והייחודית של בי"ס נתיבי נעם בתחומי הפדגוגיה החדשנית, בעשיה החברתית-ערכית ובתחום הרגשי. צוות ביה"ס ותלמידיו הציגו את התחומים והעבירו סדנאות, בהן היה ניתן לחוש את מה שקורה בין כותלי ביה"ס.

מפגש זה הינו חלק ממהלך כולל של תיאום מקצועי בין בתיה"ס, על מנת לאפשר לתלמידים המשכיות ורצף מיטבי במעבר מהיסודי לחטיבת הביניים.

מנהלת אגף החינוך, ענת קוך, שהשתתפה באירוע התרשמה מהעשיה הרבה וציינה את חשיבות שיתופי הפעולה בין בתיה"ס.

מנהלי בתיה"ס חתמו את המפגש בסיפוק ובברכה להמשך השותפות ביצירת חינוך מצויין וערכי, עבור ילדינו מגיל היסודי ועד סיום התיכון.