מועצה מקומית גדרה

חונכים וחניכים ב"רימונים"

18/09/2019
חונכים וחניכים ב"רימונים"
שותלים ב"רימונים" לרגל "התחדשות בעשור השני"

בבית הספר "רימונים" בגדרה מקיימים פעילות מעשירה על בסיס קבוע של "חונכים וחניכים". במהלך השבוע הראשון ללימודים, תלמידי כיתות ו' שימשו כחונכים של כיתות א' גם בהפסקות וגם בשיעורים.

לציון התחדשות בעשור החדש ולקראת השנה החדשה, החונכים והחניכים שתלו ועבדו יחד בגינת בית הספר. המנהלת החדשה של ביה"ס "רימונים", גב' רותם גורן, ציינה כי השתילה מציינת את הערכים הבולטים בתכנית חונכים וחניכים ומפתחת את האחריות הסובייקטיבית של כל ילד ולקיחת אחריות. "בתחילת השנה ישנן פגישות בין החונכים והחניכים במהלך היום ולאורך כל השבוע באופן רציף. זאת במטרה לאפשר לילדי כיתות א' לחוות הסתגלות מחבקת, מחזקת ומעצימה". 

ראש המועצה המקומית גדרה, יואל גמליאל אמר כי הבסיס לאיכות החיים בגדרה מתחילה בחינוך ונשענת גם על ערכי העזרה לזולת ומתן דוגמה לאחרים. אני מאחל לכולם שתהא שנת פריחה".