מועצה מקומית גדרה

שיפוץ חצרות גני הילדים

14/08/2019
שיפוץ חצרות גני הילדים
גדרה מובילה בחינוך
שיפוץ חצרות גני הילדים

במסגרת מדיניות המועצה המקומית גדרה לתגבר את ההשקעה במוסדות החינוך לגיל הרך, הנחה ראש המועצה המקומית גדרה מר יואל גמליאל את מנהלת מחלקת גני הילדים, הגב' ברכי יעיש, להכין תכנית שיפוצים כוללת לחצרות הגנים.

בתוך כך, המועצה המקומית גדרה בתהליך שיפוצים של  כ-26 חצרות משחקים בגני הילדים על מנת למגר את תופעת מפגעי החול המזיקים לילדים. 
עד כה שופצו למעלה מ- 18 גני ילדים ובמהלך השנה הקרובה יסתיים הליך השיפוץ כולו. מדובר שיפוץ יסודי של חצרות המשחקים לרבות החלפת משטחי החול במשטחי דשא סינתטי, החלפת הצללות, החלפת כלל מתקני החצר לדגמים חדישים ומגוונים, הקצאת שטחים לגינות לימודיות, התקנת מערכות כניסה מבוקרות ועוד.

ראש המועצה המקומית גדרה, מר יואל גמליאל: "אמשיך לקדם את ההשקעה בחינוך ובתחום הגיל הרך. חינוך טוב וסביבה חינוכית נעימה הוא הבסיס לאיכות החיים שלנו במושבה".