מועצה מקומית גדרה

גדרה מובילה באיכות חיים!

29/07/2019
גדרה מובילה באיכות חיים!
תושבי גדרה קבעו – 

גדרה מובילה באיכות חיים!

בסקרים שנערכים בגדרה הנתון הבולט ביותר היה כי גדרה מובילה באיכות חיים כאשר מעל 80% הביעו שביעות רצון בכל התחומים שקשורים לאיכות החיים.

גדרה מושבה מובילה באיכות החיים והסקר מאשש את התחושה הקיימת בקרב התושבים – שביעות הרצון של תושבי גדרה גבוהה מאוד, בהתייחס למגוון תחומים המשפיעים  על איכות החיים ביישוב וביניהם חיי הקהילה, ביטחון אישי ואיכות הדיור.

רוב גדול מתושבי  גדרה סבורים כי גדרה מתפתחת כיום לטובה והתחום הזוכה לשביעות רצון גבוהה הוא מערכת החינוך היישובית. רק לאחרונה גדרה התבשרה בנתון המצויין של 95.8% זכאות לבגרות לשנת תשע"ח (בקרב התלמידים הלומדים בגדרה, ללא חינוך מיוחד), המעיד על מערכת החינוך המצויינת הקיימת ביישוב שהתבססה לאחר שנים של עשייה חינוכית בהמשך לתכנית אב אסטרטגית שנבנתה בהובלת ראש המועצה יואל גמליאל ובשיתוף מלא של צוותים חינוכיים, הורים וקהילה.

ראש המועצה יואל גמליאל: "גדרה מובילה באיכות חיים. הנתון שהוצג בפניי מעורר גאווה גדולה עבור כולנו, כקהילה וכמשפחה אחת גדולה. אמשיך לגייס תקציבים ומשאבים ולפעול לרווחת התושבים ולטובת המושבה"

צילמה: אורית סיני