מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס' 457

03/07/2019
הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס' 457
הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס' 457 אשר תתקיים אי"ה
ביום רביעי בתאריך 11/07/2019 בשעה 18:00 במינהל ההנדסה ברחוב ירוחם שוקר 1, גדרה.


סדר היום:

סעיף 1            אישור הרכב הנהלת המועצה.
            
            
סעיף 2            אישור הרכב ועדת משנה לתכנון ובנייה.

            
סעיף 3            אישור הרכב ועדת בטחון וחירום.


סעיף 4            אישור הרכב ועדה חקלאית.


סעיף 5            אישור הרכב הוועדה לשימור אתרים.


סעיף 6            ביטול רישום הפקעה בגוש 3875 חלקות 47, 113 ו-184.


סעיף 7            הגדלת תב"ר 902 הנגשת כיתות לליקויי שמיעה + מזגן לבתי"ס 
בסך 30,000 ₪.

תקציב קיים:  1,240,000 ₪.

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            550,000    ₪ 
                  משרד החינוך:            690,000    ₪ 
                              סה"כ                        1,240,000 ₪ 

            תקציב מבוקש:  1,270,000 ₪.

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            550,000    ₪ 
                  משרד החינוך:            720,000    ₪ 
                              סה"כ                        1,270,000 ₪ 

            סעיף 8      הגדלת תב"ר 963 הקמת 2+18 כיתות בבי"ס מ"מ חדש אחוזת גדרה בסך 373,184 ₪.

תקציב קיים:  18,373,095 ₪.

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            5,729,800   ₪
                  משרד החינוך:                  8,296,404   ₪ 
                  מפעל הפיס:                  4,346,891   ₪ 
                  סה"כ:                        18,373,095 ₪ 

תקציב מבוקש:  18,746,279 ₪.

מקורות מימון:       קרנות הרשות:            5,729,800   ₪
                  משרד החינוך:                  8,669,588   ₪ 
                  מפעל הפיס:                  4,346,891   ₪ 
                  סה"כ:                        18,746,279 ₪ 
סעיף 9            הגדלת תב"ר 964 הקמת 2+18 כיתות ביה"ס ממ חדש אזורים 
בסך 39,098 ₪.

תקציב קיים:  16,910,026 ₪.

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            458,557      ₪
                  משרד החינוך:                  3,863,265   ₪ 
                  מפעל הפיס:                  7,973,983   ₪ 
                  מלוות מבנקים:            4,614,221   ₪ 
                  סה"כ:                        16,910,026 ₪ 

תקציב מבוקש:  16,949,124 ₪.

מקורות מימון:       משרד החינוך:            4,049,189   ₪ 
                  מפעל הפיס:                  8,285,714   ₪ 
                  מלוות מבנקים:            4,614,221   ₪ 
                  סה"כ:                        16,949,124 ₪ סעיף 10       הגדלה ושינוי שם תב"ר 1017 תכנון תב"ע תכנון מפורט כולל עבודות 
            סלילה ופיתוח אזור תעשייה גדרה זמ/573 בסך 16,006,265 ₪.

            תקציב קיים:  3,705,578 ₪.

            מקורות מימון:      מנהל מקרקעי ישראל:      3,705,578 ₪ 

            תקציב מבוקש:  19,711,843 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            16,006,265 ₪ 
                              מנהל מקרקעי ישראל:      3,705,578   ₪ 
                              סה"כ:                        19,711,843 ₪ 

            
סעיף 11      הגדלת תב"ר 1047 שדרוג והקמת גני משחקים כולל מתקנים מצעי
             גומי והצללה בסך 750,000 ₪.

            תקציב קיים:  1,200,000 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            1,200,000 ₪ 

            תקציב מבוקש:  1,950,000 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            1,950,000 ₪ 

            

סעיף 12      הגדלת תב"ר 1064 תכנון ובניית בי"ס תיכון חדש ברח' ארז בגדרה
             בסך 830,452 ₪.

            תקציב קיים:  14,166,360 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            5,540,120   ₪ 
                              משרד החינוך:            8,626,240   ₪ 
                              סה"כ:                        14,166,360 ₪ 

            תקציב מבוקש:  14,996,812 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            5,540,120   ₪ 
                              משרד החינוך:            9,456,692   ₪ 
                              סה"כ:                        14,996,812 ₪ 

            

סעיף 13      הגדלת תב"ר 1241 הקמת 2 מועדוניות רווחה בבי"ס אוהל שלום 
            בסך 300,000 ₪.

            תקציב קיים:  400,000 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            400,000 ₪ 

            תקציב מבוקש:  700,000 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            700,000 ₪ 

            

סעיף 14      אישור תב"ר 1252 שצ"פ גן האנדרטה ברחוב ויצמן בסך 633,000 ₪.

            תקציב מבוקש:  633,000 ₪.

            מקורות מימון:      משרד הפנים:                  633,000 ₪ סעיף 15      אישור תב"ר 1253 תכנון וביצוע בית תרבות בגדרה 
בסך 1,000,000 ₪.

תקציב מבוקש:  1,000,000 ₪.

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            1,000,000 ₪ 


סעיף 16      אישור תב"ר 1254 תכנון וביצוע קאנטרי/מרכז נופש ופנאי 
בסך 700,000 ₪.

תקציב מבוקש:  700,000  ₪.

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            700,000 ₪ 


סעיף 17      אישור תב"ר 1255 שיפוץ בניין המועצה ועבודות פיתוח בחזית 
            בסך 2,900,000 ₪.

תקציב מבוקש:  2,900,00 ₪.

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            2,900,000 ₪ 


סעיף 18      אישור תב"ר 1257 תכנון וביצוע עבודות פיתוח לרחובות חגי ויואל
            בסך 2,000,000 ₪.

            תקציב מבוקש:  2,000,000 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            2,000,000 ₪ 


סעיף 19      אישור תב"ר 1258 תכנון ועבודות פיתוח רח' יונה ועמוס 
בסך 2,900,000 ₪.

תקציב מבוקש:  2,900,000 ₪.

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            2,900,000 ₪ 


סעיף 20      אישור תב"ר אירוע פתיחת ספורטק גדרה בסך 300,000 ₪.

            תקציב מבוקש:  300,000 ₪.

            מקורות מימון:      מפעל הפיס:            300,000 ₪ סעיף 21      דיון בדוח רבעוני לשנת 2019 רבעון ראשון, שנת 2019.