מועצה מקומית גדרה

מרכז יום לתשושי נפש

26/06/2019
מרכז יום לתשושי נפש

הקמת מרכז יום לתשושי נפש בגדרה

המחלקה לשירותים חברתיים במועצה המקומית גדרה מובילה בימים אלה מהלך לבניית מרכז יום לתשושי נפש בגדרה. תשושי הנפש הינם אזרחים הסובלים מירידה קוגניטיבית הכוללת בעיות בזיכרון או בעיות בהתמצאות בזמן ובמקום או הסובלים ממצבים של אדישות או הפרעות בהתנהגות- מצבים אשר עלולים לסכנם. עם זאת, מבחינה תפקודית אנשים אלו יכולים להיות עצמאיים לגמרי וללא בעיה פיזית. 

מרכז יום הוא מסגרת קהילתית יומית לטיפול באזרחים ותיקים מוגבלים במטרה למנוע או לדחות את יציאתם מן הבית למסגרת מוסדית. קיימים מרכזי יום לאוכלוסייה של תשושים ולאוכלוסייה של תשושי נפש. מרכזי היום קולטים אנשים זכאי חוק ביטוח סיעוד וכן אזרחים ותיקים מוגבלים שאינם זכאים לחוק ביטוח סיעוד. מרכז היום פועל כל יום משעות הבוקר עד שעות הצהריים. מרכז היום מעניק שירותים מגוונים, ביניהם: הסעה מהבית ובחזרה, ארוחות בוקר וצהריים, רחצה, פעילות חברתית, שירותי עו"ס, פעילות תעסוקתית, פעילות חברתית- תרבותית ועוד.

מימון השירותים הניתנים במרכז היום הינו באמצעות משרד הרווחה, המוסד לביטוח הלאומי, הרשויות המקומיות ובהשתתפות מדורגת של האזרחים הוותיקים הבאים למרכז היום.

לפני כשנתיים אישרו משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי להקים מרכז יום לתשושי נפש בגדרה. מהלך משמעותי ביותר למיצוב האזרחים הוותיקים במקום חשוב ומשמעותי במושבה. אוכלוסיית האזרחים הוותיקים הולכת וגדלה וכיום שיעורם הוא כ- 12% מכלל האוכלוסייה בגדרה. מצב זה מחייב  את הרשות להיערך לפיתוח והקמה של שירותים מגוונים למען אוכלוסייה זו על מנת לאפשר את המשך הישארותם בקהילה ובסביבתם הטבעית.

בגדרה קיימים שני מועדוני מופ"ת- מועדוני פנאי לאזרחים ותיקים עצמאים במימון משרד הרווחה והרשות המקומית, מועדון לאזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה פעילויות תרבות במסגרת מרכז אופק. הצורך החשוב ביותר הקיים היום הוא בהקמת מרכז יום אשר ייתן מענה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים תשושי הנפש.

בגדרה כ- 100 אזרחים ותיקים המוגדרים תשושי נפש ואשר רובם הגדול נמצא בבית ללא מענה חברתי או הפגתי כלשהו. עובדה זו מקשה מאוד על תשוש הנפש עצמו ומביאה להתדרדרות בתפקודו במישורים שונים. מצב זה גם מקשה מאוד על בני המשפחה המטפלים הזקוקים אף הם לסיוע בטיפול בהורה תשוש הנפש.

ראש המועצה, יואל גמליאל, רואה באוכלוסיית האזרחים הוותיקים את עמוד התווך של המושבה "הם אלו שתרמו רבות למען המדינה והחברה ואנו נדאג שיקבלו מארג של שירותים ומענים לרווחתם. אני פועל ואמשיך לפעול על מנת לקדם כל מהלך למען אוכלוסייה יקרה זו וכחלק מכך, אדאג לפתח רצף של שירותים איכותיים ומיטביים עבורם".