מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 456

23/06/2019
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 456

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 456


הריני מתכבד להזמינך לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 456 אשר תתקיים אי"ה 
ביום ראשון בתאריך 30/06/2019 בשעה 19:00 במנהל ההנדסה ברחוב ירוחם 1, גדרה.

סדר היום:

סעיף 1      הצהרת אמונים של חברת המועצה גלי אפטר איילון.

סעיף 2      אישור צו המיסים לשנת 2020 למועצה המקומית גדרה.

מצ"ב – צו המיסים לשנת 2020 למועצה המקומית גדרה.