מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מספר 451

14/03/2019
הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מספר 451

ישיבת מועצה מן המניין מס' 451

שתתקיים ביום שני, 18.3.19 בשעה 18:00 בספריה הציבורית

 

סדר היום:

 

סעיף 1             אישור סלאבן פאנוביץ למהנדס המועצה המקומית גדרה עפ"י

                        החלטת ועדת מכרזים מהתאריך 29/08/2018.

 

 

סעיף 2             אישור טווח שכר למהנדס המועצה סלאבן פאנוביץ 85%-95%

                        משכר מנכ"ל עפ"י הנחיות משרד הפנים.

 

 

סעיף 3             הגדלת תב"ר 1017 בסך 2,648,000 ₪ ותיקון שם התב"ר ל"תכנון

                        תב"ע ותכנון מפורט זמ 573 אזור תעשיה".

 

 

 

סעיף 4             הגדלת תב"ר 1032 בטיחות וכיבוי אש במוס"ח ובמוסדות ציבור

                        בסך 150,000 ₪.

 

 

סעיף 5             הגדלת תב"ר 1184 דשא סינטטי בפארק רבין בסך 408,120 ₪.

 

                            

 

סעיף 6             הגדלת תב"ר 1190 מצלמות בסך 200,000 ₪.

                                

 

 

סעיף 7             אישור תב"ר 1246 ביצוע חישוף והדברה ברחבי היישוב בסך

                        300,000 ₪.

 

 

 

סעיף 8             אישור תב"ר 1247 מרחב הכלה לבי"ס רימונים בסך 40,000 ₪.

 

 

 

סעיף 9             אישור פתיחת חשבון בבנק דיסקונט.