מועצה מקומית גדרה

עדכון מישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 450

26/02/2019
עדכון מישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 450
עדכון מישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 450 שהתקיימה הערב, 26.2.19 בספריית גדרה.

 

בישיבה אושרו חברי הנהלת המועצה הבאים: יואל גמליאל ראש המועצה יו"ר, דני דורון, ענת טל, אסף דרבה, סהר רווח, אליאב מזגני, יקותיאל תנעמי וציון ידעי.

 

כמו כן,  חבר המועצה מסיעת גמ, דני דורון מונה לתפקיד סגן ומ"מ ראש המועצה לא בשכר, מחזיק תיק הנדסה ושימור אתרים ויו"ר וועדת משנה לתכנון ובנייה.  חבר המועצה מסיעת גדרה מתחדשת, סהר רווח, מונה לסגן ראש המועצה ב- 50% משרה בשכר ויו"ר מרכז אופק.

 

בנוסף מונו חברי המועצה למחזיקי תיקים כמפורט-

חבר המועצה ציון ידעי מונה כמחזיק תיק תפעול ותשתיות ציבוריות

חבר המועצה אליאב מזגני מונה למחזיק תיק הספורט

חברת המועצה ענת טל מונתה למחזיקת תיק תיירות, מעמד האישה, בטחון וצעירים

חבר המועצה אסף דרבה מונה למחזיק תיק רווחה, עלייה וקליטה

 

כמו כן, הוחלטו הרכבי הוועדות הבאות:

וועדת משנה לתכנון ובניה

דני דורון יו"ר, ענת טל, עו"ד יקותיאל תנעמי, סהר רווח, שלום אזרד, דורית בן בוחר

 

וועדת מכרזים - אליאב מזגני יו"ר, אסף דרבה, עו"ד יקותיאל תנעמי, ציון ידעי, שלום אזרד, זוהר גוילי

 

וועדת הנחות בארנונה - ציון ידעי יו"ר וממלאת מקומו זוהר גוילי, זוהר גוילי, אסף דרבה, אליאב מזגני, עו"ד גלית דמארי-סקורקה יועמ"ש, רמי אומיד גזבר המועצה, בת חן קרני מנהלת מחלקת רווחה

 

וועדת השקעות (וועדה מקצועית) - רמי אומיד גזבר המועצה יו"ר, עו"ד גלית דמארי- סקורקה יועמ"ש, נפתלי דוד ממונה על ההכנסות

 

וועדת תמיכות (וועדה מקצועית) - ליאור מדהלה מנכ"ל המועצה יו"ר, עו"ד גלית דמארי-סקורקה יועמ"ש, רמי אומיד גזבר המועצה

 

וועדה להקצאות קרקע (וועדה מקצועית) - ליאור מדהלה מנכ"ל המועצה יו"ר, עו"ד גלית דמארי-סקורקה יועמ"ש, רמי אומיד גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מרב לרר אחראית נכסים

 

וועדת רכש ובלאי (וועדה מקצועית) - רמי אומיד גזבר המועצה יו"ר, עו"ד גלית דמארי סקורקה יועמ"ש, ענת קוך מנהלת אגף החינוך, אירן שרעבי מנהלת לשכת ראש המועצה, רינה קליר מ"מ משאבי אנוש

 

וועדת ביקורת - סהר פינטו יו"ר, שלום אזרד, זוהר גוילי

 

וועדת בחינה למכרזי כח אדם - עו"ד טל סימון, רז הרפז

 

כמו כן אושר כי מועד ישיבות מועצה מן המניין תוך 15 ימים ראשונים בכל חודש קלנדרי בימי רביעי ולא לפני השעה 18:00.

 

 

ראש המועצה, יואל גמליאל: "אני שמח כי המינויים שהועלו בישיבת המועצה הערב אושרו.  אני מאחל הצלחה רבה לכולם להמשך עשייה פורייה ומוצלחת. יחד נמשיך לפעול באחריות ובנחישות ולהוביל את גדרה קדימה."