מועצה מקומית גדרה

גם גדרה בסביבה

08/01/2019
גם גדרה בסביבה

גם גדרה בסביבה


מועצת גדרה מקדמת בימים אלה מיזם סביבתי קהילתי יחד עם התושבים


מועצת גדרה יחד עם איגוד ערים לאיכות הסביבה ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה ביוזמה חדשנית עבור תושבי גדרה שכל מטרתה היא שיפור איכות החיים ביישוב, בנושאים שונים ובינהם הפחתת פסולת, ניקיון ברשות הרבים, התייעלות אנרגטית, הפחתת זיהום האויר ואובדן מזון.


פרוייקט זה אשר מוצע בימים אלה לכל קבוצת תושבים מוכרת בגדרה אשר פועלת לפחות שנתיים ביישוב הינו בשורה של ממש, שכן גדרה כיישוב אשר מקדם חינוך לסביבה ירוקה החל מהגיל הרך, ומעורבות של תושבים בחיי הקהילה ואף שיתופם בנושאים רבים ולפיכך יוזמה כזו היא חשובה מאוד.

חברי הקבוצה אשר ירצו לקחת חלק בפרוייקט יצטרכו להציע לועדה את הנושא למיזם אותו הם רוצים לקדם ביישוב באחד מהנושאים וןהועדה תצטרך להכריע באשר לקבוצה הזוכה, לשלב האחרון ידגיעו שלוש קבוצות אשר יזכו את כל אחת מהקבוצות בסכום של 20000 ₪ לשנה עבור הפרוייקט.

ניתן להיכנס לאתר המועצה ולהשלים את הרישום עד לתאריך 15.1