קול קורא למיזם סביבתי

08/01/2019
קול קורא למיזם סביבתי

קול קורא למיזם סביבתי – קהילתי


הקמת מיזם סביבת קהילתי
הרעיון שלכם

המועצה המקומית גדרה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה מזמינים אתכם תושבי גדרה הרוצים לפעול לשיפור איכות החיים להציע הצעות למיזם קהילתי סביבתי חדש

מי יכול להגיש הצעה?

כל קבוצת תושבים מוכרת הפועלת לפחות שנתיים (אין צורך ברקע בתחומי הסביבה)

מה נושא המיזם?

הנושא הסביבתי של המיזם מתקשר לאחד הנושאים הבאים:
  • הפחתת פסולת
  • נקיון ברשות הרבים
  • טבע עירוני
  • הפחתת זיהום האוויר
  • אובדן מזון
  •  
  •  התייעלות אנרגטית

דוגמאות למיזמים:

גינה קהילתית, מרכז השאלת ציוד, מתחם יד שניה, ספסלי נתינה, צמחי תבלין, ספריה ירוקה, עיצוב לטבע עירונישימו לב – רק שלושה מיזמים יזכו בתמיכה


במסגרת המיזם יתוקצב כל פרוייקט זוכה ב- 20,000 ₪ לשנה

המועד האחרון להגשת ההצעה הוא 15.1.19

יש למלא את השאלון המצורף

לשאלות נוספות ניתן לפנות:

יהודה שמגה, מנהל אגף תפעול, במייל, juda_s@gedera.muni.il
סילבי דהן גואטה, איגוד ערים אשדוד חבל יבנה, במייל, silvi_g@env.org.il