מועצה מקומית גדרה

גדרה מקדמת חינוך

17/12/2018
גדרה מקדמת חינוך

גדרה מקדמת חינוך

אושר צו תחילת עבודות שלב ג', האחרון והסופי, בבית ספר קשת

גדרה מושבה מקדמת חינוך וממשיכה בעשייה החינוכית בכלל הרבדים. כחלק מכך, ממשיכה המועצה המקומית בראשותו של יואל גמליאל בבניית תשתיות חינוכיות למתן מענה מיטבי לתלמידות ותלמידי המושבה. בתוך כך, לאחרונה אושר צו התחלת העבודות לשלב ג', בבניית בית הספר היסודי קשת.

לאחרונה, כאמור, הוצא צו תחילת עבודות לשלב ג', האחרון והסופי בבניית בית ספר קשת בו יבנו שש כיתות אם נוספות שיהוו בסך הכל 18 כיתות אם בבית הספר. עבודות אלה מצטרפות לעבודות הפיתוח הנמצאות בעיצומן להסדרת מגרש כדורסל מקורה ולעבודות שהתבצעו בשנה האחרונה הכוללות הסדרת חניה בטוחה ועבודות נגישות.

בית ספר קשת בניהולו של יהושפט הלוי הוא בית ספר משתף, חילונים-מסורתיים-דתיים הנשען על מקורות היהדות ומקורות חיצוניים, אשר הוקם בשנת 2015 וכיום לומדים בו תלמידות ותלמידי כיתות א'-ה'.

ראש המועצה יואל גמליאל ציין כי החינוך ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות "כפי שכבר הדגשתי בעבר אני חוזר ומדגיש – נשקיע כל שניתן הן מבחינת תשתיות והן מבחינת תכנים למתן מענה חינוכי ערכי ואיכותי לכל ילדה וילד בגדרה החל מהגיל הרך ועד לבגרות." ועוד הוסיף "אני מודה למינהל ההנדסה ולכל העוסקים במלאכה להקמת תשתיות חינוכיות מיטביות למען ילדינו ולכל השותפים שיחד פועלים לעשייה חינוכית מיטבית לטובת ילדינו"