פיתוח רחובות וותיקים בגדרה

06/11/2018
פיתוח רחובות וותיקים בגדרה

ממשיכים בפיתוח רחובות וותיקים בגדרה

רחובות גמליאל ותנעמי

השבוע הסתיים פיתוח רחוב תנעמי במסגרתו בוצעו העתקות ביוב, עבודות ניקוז, ריצופים וחניות ובקרוב יוצבו עמודי תאורה.
ברחוב גמליאל, בקטע שבין רחוב תנעמי לאפרים, בוצעה העתקה של מערכת בזק לפי התכנון החדש. כמו כן, בימים אלה מתבצעים שינויים בצומת הרחובות גמליאל ואפרים, הכוללים הוספת אי תנועה למיתון עומסי התנועה בצומת ובכדי להפכו לצומת בטיחותי יותר.