תוכנית המד"צים בגדרה

06/11/2018
תוכנית המד"צים בגדרה

תוכנית המד"צים בגדרה ממשיכה לקצור הצלחות 

ומזמינה את בני הנוער להצטרף 
נפתחה קבוצה חדשה עבור חניכים בשכבת כתות ז'

תוכנית המד"צים מיועדת לבני נוער מכיתות ח' עד י"ב, המעוניינים לעסוק בהדרכת שכבות הגיל הצעיר וליטול על עצמם משימות חברתיות ומשימות קהילתיות. השנה נפתחה גם קבוצה חדשה עבור חניכים בכיתות ז', אשר יחלו את דרכם כקבוצת טרום מד"צים.

בתוכנית המד"צים שזורים הציר החברתי והציר הקהילתי, צירים אלו ממקמים את התוכנית ברבדים ערכיים המתייחסים לחברה ולקהילה. במישור הערכי חותרת התוכנית לפיתוח יחס חיובי לערכי היסוד של החברה בישראל, ביניהם: כבוד האדם, ערכי צדק ומוסר, סובלנות לשונה והכרת המורשת התרבותית. ברובד הקהילתי חותרת התוכנית להכרת הקהילה בה היא מופעלת, ולפיתוח מודעות, אחריות ומעורבות.

התוכנית מתבססת על ערכים אוניברסליים וחותרת לבניית תרבות נוער מקומית. התוכנית להכשרת תוכנית המד"צים הינה תוכנית ארוכת טווח, הנפרשת על חמש שנות פעילות אינטנסיבית (ח'-י"ב). הפעילות בכיתה ח' מוקדשת לצעדים ראשונים בתחום ההדרכה. האחריות על גיבוש התוכנית מצויה בידי רכזת המנהיגות ביישוב, מיטל עקיבא.  בכיתה ט' ממוקדת הפעילות בהכשרה. ההכשרה אמורה ליצור צמיחה אישית וקבוצתית שתאפשר לחניכים להיכנס לנעלי המדריך, ולמלא תפקיד זה על ההיבטים הפרקטיים והערכיים הטמונים בו. בשיאו של תהליך ההכשרה מתקיים סמינר קיץ מחוזי בו לוקחים חלק כל החניכים בשכבה ט' במחוז. בכיתה י' מצופים החניכים לאחוז במושכות ההדרכה, ולהירתם לפרויקטים קהילתיים שונים במסגרת פעולותיהם ובכיתות י"א-י"ב נרתם המדריך הבוגר לפיתוח נושאי ההדרכה, ליצירת פרויקטים קהילתיים ולמיסוד ותחזוק הפעילות השוטפת.

ניתן להירשם לתוכנית מד"צים אצל רכזת המנהיגות היישובית, מיטל עקיבא. 
חגית אמסלם, מנהלת אגף ילדים, נוער וקהילה: "כבר מעל לעשור שהמד"צים בגדרה, מתנדבים לאורך כל השנה ומובילים פרויקטים חינוכיים, משנה לשנה מספרם גדל כמו גם קבוצות הגיל.  אני מזמינה את שאר בני הנוער לקחת חלק בתכנית ערכית וחשובה זו".