הנגשת מבני ציבור

24/10/2018
הנגשת מבני ציבור

הנגשת מבנה המועצה המקומית: 

במסגרת הנגשת מבנה המועצה  הונגשה הכניסה למבנה: נבנתה רמפה בכניסה כך שתהיה נגישה לאנשים עם מוגבלויות, הורים עם עגלות וקשישים. כמו כן, בלובי הבניין נבנו שירותי נכים חדשים ונגישים וכן, נבנתה מעלית.

כמו כן, לאחרונה,  בוצעה הנגשה מלאה של אגף החינוך שלמעשה נבנה מחדש כמבנה המונגש במלואו לאנשים עם מוגבלויות. בנוסף, שולבו מכשירי עזר לשמיעה בכל המחלקות והוצבו כסאות נגישים בעלי ידיות תמיכה.