בטיחות בדרכים בגדרה

04/10/2018
בטיחות בדרכים בגדרה

ממשיכים בהעלאת המודעות לבטיחות בדרכים בגדרה


לאחרונה התבצעה צביעה מיוחדת להדגשת מעברי החצייה בסמיכות למוסדות החינוך ובמקומות מרכזיים במושבה 

לאחרונה התבצעו עבודות צביעה לסימון מיוחד של מעברי חצייה ברחבי המושבה במטרה להבליט אותם לשמירה על בטיחות הולכי הרגל. בתוך כך בוצעו סימונים חדשים ובולטים בסמוך למוסדות החינוך ובנקודות שונות ביישוב הנותנים תזכורת להולכי רגל לחצייה זהירה מצד אחד ומדגישים לנהגים את מעברי החצייה מצד שני. מדובר בסימונים צבעוניים עם כתוביות "אל תתפרץ לכביש", "תסתכל לנהג בעיניים" ו"נלחמים על החיים" הבולטים לעוברים ולשבים בבואם לחצות את הכביש.

מנהלת הבטיחות בדרכים היישובית, גלית דניאל, פועלת בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לאורך כל השנה ברבדים שונים על מנת להעלות את המודעות לבטיחות בדרכים ולעודד להתנהגות אחראית ונכונה בדרכים. כחלק מכך, מתקיימת וועדת תנועה להעלאת סוגיות ונושאים להגברת הבטיחות בדרכים במושבה, מתקיימים אירועים יישוביים, פעילויות שוטפות במוסדות החינוך לאורך השנה ועוד. לאחרונה, כאמור, בוצעה יוזמה נוספת על ידי הבלטת סימוני מעברי החצייה בשיתוף גלית דניאל, מנהלת תחום בטיחות בדרכים יישובית, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואגף שפ"ע בניהולו של יהודה יחזקליאן.

גלית דניאל, מנהלת הבטיחות בדרכים היישובית: "תודה לאבי שמר מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים על הליווי לאורך כל השנה בנושא הבטיחות בדרכים, ועל הסיוע בקידום יוזמות כולל ביוזמה זו. ותודה למנהל אגף שפ"ע, יהודה יחזקליאן, על העשייה וההוצאה לפועל של פרוייקט מיוחד זה. אנו פועלים לאורך כל השנה להגברת המודעות לנושא ונמשיך לפעול ולקדם יוזמות המגבירות את הבטיחות בדרכים במושבה בכל הרבדים"