מועצה מקומית גדרה

גדרה – מושבה מצטיינת פורצת דרך

26/06/2018
גדרה – מושבה מצטיינת פורצת דרך

גדרה – מושבה מצטיינת פורצת דרך

גדרה היא אחת משתי הרשויות הזוכות כרשויות מצטיינות פורצות דרך בתחום איכות הסביבה ברמה הארצית

השבוע התקיים טקס הענקת פרס הרשויות הירוקות המובילות בישראל בתחום הקיימות וסביבה ירוקה. עשר רשויות נבחרו לקבל תואר משמעותי זה ובנוסף, נבחרו שתי רשויות שהוגדרו כרשויות מצטיינות פורצות דרך בתחומים אלה ברמה הארצית. גדרה היא אחת הרשויות שזכתה בתואר "רשות ירוקה פורצת דרך לשנת 2018" ברמה הארצית.

זוהי הפעם השנייה בה המועצה המקומית גדרה נבחרת לקבלת פרס רשות ירוקה. לקבלת פרס רשות ירוקה, הרשות נבחנת לעמוד ב- 11 מדדים שנקבעו מראש, בכנס קבלת הפרס נאמר: "השיפוט הסופי הסתיים בנתונים אובייקטיביים שנאספו מרשות המים והחשמל ומהמשרד לאיכות הסביבה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע לצריכת חשמל, מים וייצור פסולת לנפד. נתונים אלה מהווים אינדיקציה לאפקטיביות הפעולות הננקטות על ידי הרשויות המקומיות." ועוד הוסיפו "בנוסף, נבחרו שתי רשויות מצטיינות פורצות דרך" כאמור, גדרה הינה בין שתי רשויות מצטיינות אלה.

המועצה המקומית גדרה משקיעה בשנים האחרונות רבות להטמעת סביבה ירוקה במושבה, במוסדות החינוך ובסביבה האישית של כל תושבת ותושב. בתוך כך, כל תאורת רחוב הוחלפה בתאורת "לד" חסכונית, בוצעה תכנית ארוכת טווח להסברה והטמעת הפרדת פסולת לשלושה זרמים, הוצבו נקודות מתקני מיחזור רבות ברחבי המושבה, הוקמו פארקי כלבים, שודרגו הפארקים הציבוריים, נשתלו מעל 2,000 עצים ועוד. במוסדות החינוך קיימים כ- 25 גני ילדים שהוסמכו כגנים ירוקים וביניהם גנים שהוסמכו כגנים ירוקים מתמידים בזכות הפעילות הרבה בתחום קיימות וסביבה ירוקה. כמו כן, בתי הספר היסודיים הבילויים, פינס וגוונים מוסמכים לגנים ירוקים ובית ספר רעות אף הוסמך לבית ספר ירוק מתמיד.

בית ספר רעות הינו ייחודי במינו בזכות יער המאכל הקהילתי בשיתוף משרד החקלאות המקווה מקום שיתופי קהילתי לטיפוח ועידוד הסביבה הירוקה. כל זאת, תוך מערך הסברה רחב שנעשה כשהוכנס פרוייקט הפרדת פסולת לשלושה זרמים בו התקיימה הסברה פרטנית בשילוב ירידי איכות הסביבה לכל המשפחה, עמדות הסברה וכדומה.

מהמועצה המקומית גדרה נמסר: "המועצה המקומית גדרה פעלה, פועלת ותמשיך לפעול לעידוד ולהטמעת שמירה על סביבה ירוקה ומקיימת למען עתיד המושבה ולמען עתיד ילדינו.

אנו מודים לצוות אגף התפעול – מנהל האגף יהודה שמדג'ה, לאילנה לוי ולכל הצוות, לצוות בית ספר רעות על הקמת , טיפוח וקידום יער המאכל המקסים במושבה כמו גם על עידוד ילדי בית הספר לטיפוח סביבה ירוקה. תודה לצוותי המועצה המקומית גדרה, לתושבות, לתושבים, לילדות ולילדים, לבתי הספר ולגני הילדים השותפים למטרה החשובה לכולנו לשמירה על הסביבה והפועלים לעשייה למען למענה ולמען הקהילה"