תודה למשמרות הזה"ב

25/06/2018
תודה למשמרות הזה"ב
 סוף שנה וזו ההזדמנות שלנו לומר תודה לתלמידות ולתלמידים שנרתמו והיו פעילים לאורך כל השנה ב"משמרות הזה"ב" בבית ספרם


תודה למחלקת מניעה והסברה ביישוב על כל ההשקעה לאורך כל השנה בנושא הבטיחות בדרכים ובמשמרות הזה"ב הבית ספריות. תודה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ולתחום הבטיחות בדרכים במשרד החינוך,

תודה לרכזות הבטיחות בדרכים הבית ספריות שפעלו בשיתוף פעולה מלא לאורך כל השנה ולצוותי בית הספר ותודה רבה להורים שמשתפים פעולה וכמובן לילדים המקסימים, בוגרות ובוגרי בית הספר, שהיו שותפים מלאים להצלחת משמרות הזה"ב,

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בהמשך דרככם בחטיבת הביניים