תושבי גדרה תתחדשו

18/06/2018
תושבי גדרה תתחדשו

תושבי גדרה תתחדשו

השבוע נסללה השכבה הסופית ברחוב פוקס בקטע קפלן-בגן גוריון
רחוב פוקס, הסמוך לבית הספר היסודי פינס ומהווה ציר מרכזי, עבר שדרוג ופיתוח הכוללים תשתיות בטיחותיות, סלילת כביש,  מדרכות, ניקוז, תאורה, שני מעגלי תנועה, גינון כולל עצי דקל לאורך הרחוב, תמרור ועוד.

השבוע נסללה השכבה הסופית ברחוב מקטע רחוב קפלן ועד בן-גוריון ובהמשך תתבצע צביעה.