מועצה מקומית גדרה

עבודות ברחוב פוקס

13/06/2018
עבודות ברחוב פוקס

בשבוע הקרוב תיסלל השכבה הסופית ברחוב פוקס

רחוב פוקס, הסמוך לבית הספר היסודי פינס, עבר בחודשים האחרונים שדרוג ופיתוח הכוללים תשתיות בטיחותיות, סלילת כביש,  מדרכות, ניקוז, תאורה, שני מעגלי תנועה, גינון כולל עצי דקל לאורך הרחוב, תמרור ועוד.

בשבוע הקרוב צפויה להיסלל השכבה הסופית ברחוב פוקס מקטע רחוב קפלן ועד בן-גוריון שלאחריו תתבצע צביעה.
במהלך העבודות ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה.