"ביה"ס של החגים"

04/03/2018
"ביה"ס של החגים"

בית הספר של החגים בגני הילדים: 

מועצה המקומית גדרה בשיתוף הנהגת ההורים היישובית נרתמה למימוש מתווה תכנית "בית הספר של החגים" לגני הילדים בחופשת פסח


הפעילות תתקיים בין התאריכים: 22-28.3.18, בין השעות: 08:00-13:00 בלבד, לא כולל יום שישי.

התכנית מיועדת לילדי גני הילדים ותופעל במסגרת הצהרונים הפועלים במהלך השנה בלבד (נותר מספר קטן של מקומות)

בתכנית: ימי לימודים מעשירים המשלבים בתוכם פעילות חוגית, כולל ארוחת בוקר.

העלות הינה 163 ש"ח עבור חמישה ימי פעילות בין השעות 08:00 – 13:00.


הרישום יתבצע במרכז אופק, רחוב כנפי נשרים בימים א'-ה' בטלפון 08-8594555. הרישום מוגבל לתאריכים: 4.3.18-8.3.18 

ביטולים – מרגע הרישום לא יתקבלו ביטולים
עלות וגביית הרישום בהתאם להחלטת משרד החינוך ההורים ישלמו סך של 163 ₪ עבור חמישה ימי פעילות. התשלום יגבה רק במידה ותפתחנה המסגרות וההורים קיבלו הודעה כי בנם/בתם התקבלו.

הערות חשובות:
לא יתבצע רישום לאחר התאריך הנקוב לעיל
מספר המקומות מוגבל ומותנה בגיוס כח אדם מתאים
בשל מחסור בכח הוראה של החינוך המיוחד לא יפתחו מסגרות של החינוך המיוחד
הסעות אינן כלולות בתכנית זו
לא ניתן להירשם לחלק מהימים


בברכה,
אגף החינוך

מחלקת גני הילדים