אירועים

ארנב ממוש

17/11/2019, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15

תיאטרון צוציקם

24/11/2019, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:30

חיות בטבע

26/11/2019, מיקום: מרכז אופק, שעה 17:15