ארנונה - חובות וזכויות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
עלון ארנונה לשנת 2018
05/02/2018
2.
ידיעון לתושב לשנת 2017
3.
ידיעון לתושב לשנת 2015
4.
ידיעון לתושב לשנת 2014
5.
ידיעון לתושב לשנת 2011