בחירות 2018

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מודעה לגיוס מועמדים לתפקיד מזכיר ועדת קלפי 2018
02/08/2018
2.
הנחיות להצבת שילוט
05/07/2018
3.
חוזר מנכ"ל מיוחד 5/2018
05/07/2018