מכרזים פומביים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תשובות לשאלות למכרז פומבי מס 4/2020 למתן שירותי ייעוץ בתחום יחסי ציבור
17/02/2020
23/02/2020
2.
מכרז פומבי מס 4/2020 למתן שירותי ייעוץ בתחום יחסי ציבור למועצה המקומית גדרה
10/02/2020
23/02/2020
3.
מכרז 2/2020 למתן שירותי סידור, טיוב, מחשוב וסריקת ארכיב תיקי בניין בוועדה המקומית לתכנון ובנייה גדרה
30/01/2020
05/03/2020
4.
מכרז הפעלת מרכז טניס במסגרת חוגי הספורט במרכז אופק – מתנ"ס גדרה
27/01/2020
27/02/2020
5.
מענה לשאלות הבהרה נוספות בנוגע למכרז מספר 10/2019
04/09/2019
6.
מענה לשאלות הבהרה נוספות בנוגע למכרז מספר 10/2019
04/09/2019
7.
מענה לשאלות הבהרה מכרז מס': 10/2019 לאספקת שירותי תקשורת ונתונים (אינטרנט)
22/08/2019
8.
מכרז מס': 10/2019 לאספקת שירותי תקשורת ונתונים (אינטרנט)
08/08/2019
9.
מכרז פומבי 2019/04 למערכת מידע גאוגרפית )gis
28/07/2019
26/08/2019
10.
מכרז פומבי 01/2019 למערכת לניהול ועדה, אתר אינטרנט ופרויקט ייעודי קרקע
25/07/2019
26/08/2019
11.
מכרז פומבי מס' 07/19 לאספקה והתקנה של מתקני כושר
26/06/2019
03/07/2019
12.
הזמנה להצעת מתן שירותי אדריכלות מועצה מקומית גדרה
06/06/2019
13.
פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מס' 07/19 בנושא: אישור יציאה לנוהל התקשרויות
05/06/2019
14.
בקשה להיכלל במאגר מתכננים/יועצים
28/05/2019
11/06/2019
15.
הזמנה נוספת להציע הצעות להפעלת דוכנים לערב יום העצמאות 2019 עבור מועצה מקומית גדרה
10/04/2019
16.
מכרז פומבי מספר 2018 /12 לאספקת דלקים ושירותי תדלוק באמצעות מתקן תדלוק
13/12/2018
06/01/2019
17.
מכרז מס' 13/2018 למתן שירותי ייעוץ בתחום נכסים ומקרקעין וטיפול באגרות והיטלי פיתוח
13/12/2018
06/01/2019
18.
מכרז פומבי מס' 8/2018 מכרז שירותי הסעות למסגרות רווחה ושירותי הסעות נוספים תאריך אחרון להגשה : יום שני 20.08.18 שעה 14:00
12/08/2018
19.
מכרז פומבי מספר 2/2018 מכרז לאספקת מוצרי מזון תאריך אחרון להגשה 24.7.18
24/07/2018
20.
תשובות לשאלות הבהרה למכרז מספר 2/2018 לאספקת מוצרי מזון
23/07/2018
21.
תשובה לשאלת הבהרה בנוגע למכרז פומבי 1/2018 לאספקת ארוחות חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה
23/07/2018
22.
תשובה לשאלת הבהרה בנוגע למכרז פומבי 1/2018 לאספקת ארוחות חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה
23/07/2018
23.
מכתב הבהרה מכרז מס'1-2018
23/07/2018
24.
מכרז פומבי מס' 1/2018 לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה תאריך אחרון להגשה 24.7.18
23/07/2018
25.
מכרז פומבי מס' 9/2018 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור
25/06/2018
30/07/2018
26.
מכרז פומבי 2018/ 5 הזמנה להציע הצעות להפעלת מרכז טיפול לבני נוער בסיכון ובמצוקה בית חם
28/05/2018
24/06/2018
27.
המשך מכרז פומבי 2018_ 5 בית חם – מרכזי טיפול לבני נוער בסיכון ובמצוקה מודל הפעלה
27/05/2018
28.
מכרז פומבי מס' 3-2018 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו
25/04/2018
17/06/2018
29.
מכרז מרכז ספורט - מענה לשאלות הבהרה
10/04/2018
30.
פרסום מכרז 2.2018 – לבחירת זכיין לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מרכז ספורט בגדרה בשיטת ה-D.B.O.T.
15/03/2018
08/05/2018
31.
מכרז פומבי מס' 2/2018 מסמך א' הזמנה להציע הצעות לבחירת זכיין לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מרכז ספורט בגדרה
15/03/2018
08/05/2018
32.
בקשה להיכלל במאגר מתכננים/יועצים
11/03/2018
18/03/2018
33.
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים
11/03/2018
18/03/2018
34.
הזמנה להציע הצעות להפעלת דוכנים לערב יום העצמאות 2018 עבור מועצה מקומית גדרה
14/02/2018
01/03/2018
35.
קול קורא מפעילי חוגים
01/02/2018
20/02/2018
36.
תקנון מאגר ספקים
01/02/2018
20/02/2018
37.
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים
20/12/2017
07/01/2018
38.
שאלון לאיתור חשש לניגד עניינים
20/12/2017
07/01/2018
39.
בקשה להיכלל במאגר מתכננים/יועצים
20/12/2017
07/01/2018
40.
מכרז פומבי מספר 14/2017 להפעלת בית ספר תיכון
27/11/2017
24/12/2017
41.
מכרז פומבי מס' 9/17 לאספקה והתקנה של מעלית בבניין המועצה המקומית גדרה
42.
מכרז פומבי מספר 1/17 - פניה להציע הצעות לביצוע שרותי הסדרת חניה ופיקוח משולב
43.
מכרז פומבי מספר 12/15 - למיקור חוץ של שרותי חשבות שכר והנהלת חשבונות