פתיחת תפריט ניידים\

פרוטוקולים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ישיבת מועצה מספר 429 מתאריך ה 11.9.2017
9/11/2017 12:00:00 AM
2.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 428 מיום שני 21/08/2017
8/21/2017 12:00:00 AM
3.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 426 מיום שני 17/07/2017
7/17/2017 12:00:00 AM
4.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 427 מיום שני 17.07.2017
7/17/2017 12:00:00 AM
5.
פרוטוקול תרגיל חשיבה בתרחיש רעידת אדמה מיום רביעי 13/06/2017
6/13/2017 12:00:00 AM
6.
ישיבת מועצת גדרה מספר 425 מתאריך ה 12.6.2017
6/12/2017 12:00:00 AM
7.
ישיבת מועצת גדרה מספר 424 מתאריך ה 29.5.2017
5/29/2017 12:00:00 AM
8.
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המנין מס 423 מתאריך ה 4.4.2017
4/4/2017 12:00:00 AM
9.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 422 מיום שני 20/03/2017
3/20/2017 12:00:00 AM
10.
פרוטוקול 421 מיום 27.2.17.
2/27/2017 12:00:00 AM
11.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 420 מיום שני 30/01/2017
1/30/2017 12:00:00 AM
12.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 419 מיום 20/12/2016
12/20/2016 12:00:00 AM
13.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 418 מיום 19/12/2016
12/19/2016 12:00:00 AM
14.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 417 מיום 29/11/2016
11/29/2016 12:00:00 AM
15.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 417 מיום 29/11/2016 המשך פרוטוקול מוקלט בלבד
11/29/2016 12:00:00 AM
16.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 416 מיום 27/09/2016
9/27/2016 12:00:00 AM
17.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 415 מיום 04/08/2016
8/4/2016 12:00:00 AM
18.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 414 מיום 30/06/2016
6/30/2016 12:00:00 AM
19.
פרוטוקול מישיבת המועצה מס 413.מתאירך ה 20.6.2016
6/20/2016 12:00:00 AM
20.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 412 מיום 19/05/2016
5/19/2016 12:00:00 AM
21.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 409 מיום 31/01/2016
1/31/2016 12:00:00 AM
22.
פרוטוקול 408 מיום 28.12.15.
12/28/2015 12:00:00 AM
23.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 407 מיום 10/12/2015
12/10/2015 12:00:00 AM
24.
פרוטוקול 395 מיום 29.10.15
10/29/2015 12:00:00 AM
25.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 406 מיום 29/10/2015
10/29/2015 12:00:00 AM
26.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 405 מיום 30/08/2015
8/30/2015 12:00:00 AM
27.
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המנין מס' 404 מיום ראשון 30/07/2015
7/30/2015 12:00:00 AM
28.
פרוטוקול 401 מיום 25.5.15
5/25/2015 12:00:00 AM
29.
פרוטוקול 400 מיום 21.5.15
5/21/2015 12:00:00 AM
30.
פרוטוקול 399 מיום 25.3.15
3/25/2015 12:00:00 AM
31.
פרוטוקול 397 מיום 24.2.15
2/24/2015 12:00:00 AM
32.
פרוטוקול 394 מיום 10.9.14
9/10/2014 12:00:00 AM
33.
ישיבת מועצה חגיגית ראשונה מן המנין מס' 386 מיום 24/11/13
11/24/2013 12:00:00 AM
34.
ישיבת מועצה מן המנין מס 374 מתאריך 25/01/2012
1/25/2012 12:00:00 AM
35.
ישיבת מועצה מן המנין מס 373 מתאריך 12/1/2012
1/12/2012 12:00:00 AM
36.
ישיבת מועצה מן המנין מס 369 מתאריך 2/8/2011
8/2/2011 12:00:00 AM
37.
ישיבת מועצה מן המנין מס 368 מתאריך 1/6/2011
6/1/2011 12:00:00 AM
38.
ישיבת מועצה מן המנין מס 364 מתאריך 19/1/2011
1/19/2011 12:00:00 AM
39.
ישיבת מועצה מן המנין מס 353 מתאריך 22/12/2010
12/22/2010 12:00:00 AM
40.
ישיבת מועצה מן המנין מס 363 מתאריך 21/12/2010
12/21/2010 12:00:00 AM
41.
ישיבת מועצה לא מן המנין מס 362 מתאריך 29/11/2010
11/29/2010 12:00:00 AM
42.
ישיבת מועצה מן המנין מס 361 מתאריך 04/11/2010
11/4/2010 12:00:00 AM
43.
ישיבת מועצה מן המנין מס 360 מתאריך 15/09/2010
9/15/2010 12:00:00 AM
44.
ישיבת מועצה מן המנין מס 359 מתאריך 10/08/2010
8/10/2010 12:00:00 AM
45.
ישיבת מועצה מן המנין מס 358 מתאריך 22/07/2010
7/22/2010 12:00:00 AM
46.
ישיבת מועצה מן המנין מס 357 מתאריך 23/06/2010
6/23/2010 12:00:00 AM
47.
ישיבת מועצה מן המנין מס 356 מתאריך 31/05/2010
5/31/2010 12:00:00 AM
48.
ישיבת מועצה מן המנין מס 355 מתאריך 21/04/2010
4/21/2010 12:00:00 AM
49.
ישיבת מועצה לא מן המנין מס 354 מתאריך 16/03/2010
3/16/2010 12:00:00 AM
50.
ישיבת מועצה מן המנין מס 352 מתאריך 30/12/2009
12/30/2009 12:00:00 AM
51.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 351 מתאריך 03/12/2009
12/3/2009 12:00:00 AM
52.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 350 מתאריך 30/11/2009
11/30/2009 12:00:00 AM
53.
ישיבת מועצה מן המנין מס 349 מתאריך 22/11/2009
11/22/2009 12:00:00 AM
54.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 348 מתאריך 30/08/2009
8/30/2009 12:00:00 AM
55.
ישיבת מועצה מן המנין מס 347 מתאריך 06/08/2009
8/6/2009 12:00:00 AM
56.
ישיבת מועצה מן המנין מס 346 מתאריך 10/06/2009
6/10/2009 12:00:00 AM
57.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 345 מתאריך 06/05/2009
5/6/2009 12:00:00 AM
58.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 344 מתאריך 25/03/2009
3/25/2009 12:00:00 AM
59.
ישיבת מועצה מן המנין מס 343 מתאריך 18/03/2009
3/18/2009 12:00:00 AM
60.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 342 מתאריך 18/02/2009
2/18/2009 12:00:00 AM
61.
ישיבת מועצה מן המנין מס 341 מתאריך 21/01/2009
1/21/2009 12:00:00 AM
62.
ישיבת מועצה מן המנין מס 339 מתאריך 31/12/2008
12/31/2008 12:00:00 AM
63.
ישיבת מועצה מן המנין מס 338 מתאריך 10/12/2008
12/10/2008 12:00:00 AM
64.
ישיבת מועצה לא מן המנין מס 337 מתאריך 04/09/2008
9/4/2008 12:00:00 AM
65.
ישיבת מועצה מן המנין מס 336 מתאריך 14/08/2008
8/14/2008 12:00:00 AM
66.
ישיבת מועצה מן המנין מס 335 מתאריך 23/07/08
7/23/2008 12:00:00 AM
67.
ישיבת מועצה מן המנין מס 334 מתאריך 22/06/08
6/22/2008 12:00:00 AM
68.
ישיבת מועצה מן המנין מס 333 מתאריך 16/04/08
4/16/2008 12:00:00 AM
69.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 332 מתאריך 07/04/08
4/7/2008 12:00:00 AM
70.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 329 מתאריך 14/11/07
11/14/2007 12:00:00 AM
71.
ישיבת מועצה מן המנין מס 330 מתאריך 14/11/07
11/14/2007 12:00:00 AM
72.
ישיבת מועצה מן המנין מס 328 מתאריך 19/08/07
8/19/2007 12:00:00 AM
73.
ישיבת מועצה מן המנין מס 327 מתאריך 26/06/07
6/26/2007 12:00:00 AM
74.
ישיבת מועצה מן המנין מס 331 מתאריך 30/01/00
1/30/2007 12:00:00 AM
75.
ישיבת מועצה מן המנין מס 321 מתאריך 31/10/06
10/31/2006 12:00:00 AM
76.
ישיבת מועצה מן המנין מס 320 מתאריך 10/08/06
8/10/2006 12:00:00 AM
77.
ישיבת מועצה לא מן המנין מס 319 מתאריך 28/06/06
6/28/2006 12:00:00 AM
78.
ישיבת המועצה לא מן המניין מס' 318 מתאריך 26/06/2006
6/26/2006 12:00:00 AM
79.
ישיבת המועצה לא מן המניין מס' 317 מתאריך 18/06/2006
6/18/2006 12:00:00 AM
80.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 315 מתאריך 30/05/2006
5/30/2006 12:00:00 AM
81.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 310 מתאריך 25/12/05
12/25/2005 12:00:00 AM
82.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 309 מתאריך 17/11/05
11/17/2005 12:00:00 AM
83.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 308 מתאריך 11/08/05
8/11/2005 12:00:00 AM
84.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 307 מתאריך 30/06/05
6/30/2005 12:00:00 AM
85.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 306 מתאריך 01/06/05
6/1/2005 12:00:00 AM
86.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 305 מתאריך 14/04/05
4/14/2005 12:00:00 AM
87.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 305א מתאריך 12/04/05
4/12/2005 12:00:00 AM
88.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 304 מתאריך 20/02/05
2/20/2005 12:00:00 AM
89.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 303 מתאריך 02/02/05
2/2/2005 12:00:00 AM
90.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 302 מתאריך 26/01/05
1/26/2005 12:00:00 AM
91.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 300 מתאריך 10/11/04
11/10/2004 12:00:00 AM
92.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 297 מתאריך 14/07/04
7/14/2004 12:00:00 AM
93.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 297 מתאריך 14/07/04
7/14/2004 12:00:00 AM
94.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 296 מתאריך 16/06/04
6/19/2004 12:00:00 AM
95.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 295 מתאריך 17/05/04
5/17/2004 12:00:00 AM
96.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 294 מתאריך 24/03/04
3/24/2004 12:00:00 AM
97.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 292 מתאריך 25/02/04
2/25/2004 12:00:00 AM
98.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 293 מתאריך 19/02/04
2/19/2004 12:00:00 AM
99.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 291 מתאריך 11/02/04
2/11/2004 12:00:00 AM
100.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 290 מתאריך 28/01/04
1/28/2004 12:00:00 AM
101.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 289 מתאריך 22/01/04
1/22/2004 12:00:00 AM
102.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 288 מתאריך 31/12/03
1/12/2003 12:00:00 AM
103.
פרוטוקול 396 מיום 14.12.14