תמיכות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרטי בקשה לתמיכות – מועצה מקומית גדרה
18/06/2023
2.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2023
18/06/2023
3.
הקצבות לתנועות וארגוני נוער לשנת 2023
18/06/2023
4.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2022 ( הארכת מועד הגשה)
24/01/2023
5.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2022
15/12/2022
6.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2022
06/02/2022
7.
הקצבות לתנועות וארגוני נוער לשנת 2022
06/02/2022
8.
פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה
06/02/2022
9.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022
06/02/2022
10.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021
18/11/2021
11.
פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה
18/11/2021
12.
הקצבות לתנועות וארגוני נוער לשנת 2021
18/11/2021
13.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2021
18/11/2021
14.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020
17/12/2020
15.
הקצבות לתנועות וארגוני נוער לשנת 2020
26/11/2020
16.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2020
26/11/2020
17.
פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה
26/11/2020
18.
הקצבות לעמותות לשנת 2019 תמיכה בעמותות ספורט
11/12/2019
19.
הקצבות לעמותות לשנת 2019 תמיכה בתנועות וארגוני נוער
11/12/2019
20.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019
11/12/2019
21.
בקשה לתמיכה, פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה לשנת 2019
12/07/2018
22.
הקצבות לעמותות לשנת 2018 - תמיכה בתנועות וארגוני נוער
11/07/2018
23.
הקצבות לעמותות לשנת 2018 - תמיכה בעמותות ספורט
11/07/2018
24.
הקצבות לעמותות לשנת 2017