לשכת ראש המועצה


לשכת ראש המועצה -סהר פינטו

פרטי התקשרות

 08-8593501/4

פקס - 08-8591523

מייל mayor@gedera.muni.il


 

--------------------------- 

נגישות מבנה המועצה 

לשכת ראש המועצה, לשכת מנכ"ל

רחוב פינס 4      

חניות נגישות 

כניסה נגישה – רמפה

שירותים – נגישים גברים ונשים קומת קרקע

אגף חינוך מונגש

מעלית

מכשיר ניווט לליקוי ראיה

מכשירי עזר לשמיעה באגפים