כספים

מעקב וביקורת של דוחות כספיים ממשרד החינוך. במקום מה שרשום בהמשך - מת"מ (מערכת תשלומים מאוחדת – משרה"ח) חודשיים.

א.      מעקב וביקורת של דוחות מת"מ (מערכת תשלומים מאוחדת – משרה"ח) חודשיים.

ב.      מעקב אחר הוצאות חודשיות שוטפות של מוסדות החינוך.

ג.       מעקב אחר תנועות כספיות בסעיפי תקציב החינוך והתב"רים.

ד.      טיפול בתשלומי הורים כמו: שכל"מ, הסעות, אגרות ועוד.

ה.     טיפול/מעקב אחר ביצוע הרשאות תקציביות ממשרד החינוך.

ו.      מעקב ובקרה אחר התנהלות בתי הספר היסודיים בניהול עצמי.