מחלקת ביטחון

קב"ט המועצה, מנהל חירום ובטחון – בני עודי

טל:08-8595460| פקס:073-3826144 | Benny.Udi@gedera.muni.il

מחלקת הביטחון אחראית לנושאי הביטחון בישוב, בדגש על בטחון ובטיחות במוסדות חינוך (בתי ספר וגני ילדים), ואירועים ישוביים (יום העצמאות, טקסים וכו'). 

תחומי הפעילות של המחלקה :

אבטחת מוסדות חינוך – הפעלת מאבטחים, פיקוח, ביקורות והדרכה בבתי ספר וגני ילדים.

הנחיית רכזי בטחון בבית הספר – הנחיית והדרכת מורות בבתי ספר וגננות בנושא ביטחון ובטיחות בטיולים.

בטיחות מוס"ח - ביצוע ביקורות בטיחות במוסדות החינוך בישוב ל- 50 גני ילדים ו-13 בתי ספר).

אבטחת אירועים – הנחיית בתי ספר, גני ילדים ומנהלי אירועים עירוניים בנושאי אבטחה וסיוע לגורמי הביטחון.

בטחון בשגרה – טיפול שוטף בפניות מנהלי ביה"ס, רכזי הבטחון הבית ספרי והמאבטחים לאירועי אלימות בבתי הספר או בסביבת בתי הספר ומתן מענה בשת"פ עם משטרת ישראל.

מקלטים ציבוריים – טיפול ואחזקת מקלטים ציבוריים.

מחסן חירום – טיפול ואחזקה במחסן חירום.

קשר עם גורמי בטחון – ייצוג הרשות בנושאי חירום וביטחון כלפי גורמי חוץ: משרדי ממשלה, רח"ל, צה"ל, משטרת ישראל, שירותי הכבאות והמשמר האזרחי.בני עודי
קב"ט גדרה
מנהל חירום ובטחון