1.12- הודעת דוברות המועצה המקומית גדרה

1.12- הודעת דוברות המועצה המקומית גדרה

לידיעת התושבות והתושבים,
אין שינויים בהנחיות פיקוד העורף, מוסדות החינוך ממשיכים לפעול כסדרם.
יש להשמע להנחיות ההתגוננות פיקוד העורף.