8.11 | 19:30 | עדכון מישיבת הערכת מצב בראשות ראש המועצה

8.11 | 19:30 | עדכון מישיבת הערכת מצב בראשות ראש המועצה

הערב גדרה הפכה מצהובה לירוקה על פי הנחיות פיקוד העורף.
*נכון לרגע זה ההנחיות במערכת החינוך נשארות כפי שהן.

באחריות הנהגת המועצה לדאוג לביטחון תושבי גדרה וילדיה ולכן בטרם ניקח החלטות, עלינו לגלות אחריות ולבחון את כל הגורמים הרלוונטיים. 
במהלך הלילה ועד מחר בצהריים נערוך ישיבות עם פיקוד העורף, גורמי הביטחון, אגף החינוך והנהגת ההורים.
מחר בשעה 12:00 תיערך הערכת מצב נוספת ונפרסם לתושבים את החלטת המועצה בקשר להמשך פעילויות החינוך בגדרה.

שלכם/ן
יואל גמליאל
ראש המועצה