עדכון לגבי לימודים מחר, יום ראשון, 5.11

עדכון לגבי לימודים מחר, יום ראשון, 5.11

הורים יקרים,
מחר, יום ראשון, 5.11, מוסדות החינוך ימשיכו לפעול ללא שינוי למעט גני וכיתות התקשורת שבהם הפעילות תוארך עד השעה 15:00.

במידה ויהיו שינויים נעדכן בהודעה נוספת. 

להלן הפירוט לגבי לימודים ביום ראשון, 5.11:

מעונות היום
ימשיכו במתכונת חלקית. שעות הפעילות: 07:30-16:30. כלל המעונות לא יפעלו ביום שישי.

גני הילדים וצהרונים לגילאי 4-5
יפעלו במתכונת מלאה (כל הגן), בין השעות 08:00-13:30. צהרון יפעל במתכונת מלאה בין השעות 13:30-16:30
גני הילדים וצהרונים לגילאי 3  
יפעלו במתכונת מלאה (כל הגן) בין השעות 08:00-13:30. צהרון יפעל במתכונת מלאה בין השעות 13:30-16:30.
כלל גני הילדים לא יפעלו ביום שישי.

בתי ספר היסודיים
 שכבות א'-ב' + שתי שכבות נוספות, בין השעות 08:00-12:45. (בהתאם לתכנית בית ספרית שתשלח להורים).
כתות תקשורת יפעלו בין השעות 8:00-15:00.
כלל בתי הספר היסודיים לא יפעלו ביום שישי.

צהרוני ניצנים ( כתות א'-ג')
חברת נבון תפעיל את צהרוני בתי הספר היסודיים עם תום הלימודים ועד לשעה 16:00. 

בתי הספר העל יסודיים 
יפעלו ביום ראשון במתכונת חלקית ע״פ תוכנית בית ספרית שתשלח להורים ע״י הנהלת בית הספר. 

חינוך מיוחד
גני התקשורת וכתות א'-ו׳ יפעלו בצורה מלאה, בשעות 8:00-15:00. כיתות תקשורת עד השעה 15:00.
כיתות החינוך מיוחד לא יפעלו בימי שישי.

חוגים ופעילות מרכז אופק
ביום ראשון תתקיים פעילות במתכונת מותאמת של חוגים בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

מזכירים כי:
▪ המשך פתיחת מוסדות החינוך כמפורט מעלה, גם באופן חלקי,  מותנית בכך שלא יהיו התפתחויות ושינוי בהנחיות. במידה ויהיו שינויים נעדכן בהודעה נוספת.

אנו כאן בשבילכן ובשבילכם,

יואל גמליאל,
ראש המועצה