30/10/23 אנו מעדכנים אתכם בזמני ודרך פעילות מוסדות החינוך ביישוב על פי המפורט:

הורים יקרים,
בהמשך לישיבה שהתקיימה הערב, יום ראשון בשעה 18:30 יחד עם אגף החינוך, מרכז אופק והנהגת ההורים היישובית לגבי פעילות חינוכית בגדרה ביום ב׳ הקרוב 30/10/23 אנו מעדכנים אתכם בזמני ודרך פעילות מוסדות החינוך ביישוב על פי המפורט:

▪ מעונות היום – ימשיכו במתכונת חלקית. שעות הפעילות: 08:00-12:00. כלל המעונות לא יפעלו ביום שישי.

▪ כלל גני הילדים - ימשיכו במתכונת חלקית. שעות הפעילות 08:00-13:30. כלל גני הילדים לא יפעלו ביום שישי.
בנוסף ביום ג 31/10 גני הילדים והצהרונים יחזרו לפעול במתכונת רגילה ( מלאה ). 

בנוסף אנו ממשיכים להפעיל את צהרוני גני הילדים במתכונת חלקית, שעות הפעילות 13:30-16:30

▪ בתי ספר היסודיים -  שכבות ד'- ו' ילמדו בימים שני/שלישי (בהתאם לתכנית בית ספרית שתשלח להורים) בין השעות 08:00-12:45 .
 כתות תקשורת יפעלו בין השעות 8:00-13:30.
כלל בתי הספר הייסודיים לא יפעלו ביום שישי.

▪ בתי הספר העל יסודיים -  יפעלו ביום ב' במתכונת חלקית ע״פ תוכנית בית ספרית שתשלח להורים ע״י הנהלת בית הספר. 

▪ חינוך מיוחד - כיתות א'-ו׳ יפעלו בצורה מלאה, בשעות 8:00-12:45 כיתות תקשורת עד השעה 13:30 
כיתות החינוך מיוחד לא יפעלו בימי שישי.

חוגים ופעילות מרכז אופק - ביום ב' תחל  פעילות במתכונת מותאמת של חוגים בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

מזכירים כי:
▪ המשך פתיחת מוסדות החינוך כמפורט מעלה, גם באופן חלקי,  מותנית בכך שלא יהיו התפתחויות ושינוי בהנחיות. במידה ויהיו שינויים נעדכן בהודעה נוספת.

אנו כאן בשבילכן ובשבילכם,

יואל גמליאל,
ראש המועצה