פעילות חינוכית בגדרה ביום א׳ הקרוב 29/10/23

הורים יקרים,
בהמשך לישיבה שהתקיימה הערב מוצ״ש בשעה 20:00 יחד עם אגף החינוך, מרכז אופק והנהגת ההורים היישובית לגבי פעילות חינוכית בגדרה ביום א׳ הקרוב 29/10/23 אנו מעדכנים אתכם בזמני ודרך פעילות מוסדות החינוך ביישוב על פי המפורט:

▪ מעונות היום – ימשיכו במתכונת חלקית. שעות הפעילות: 08:00-12:00. כלל המעונות לא יפעלו ביום שישי.

▪ כלל גני הילדים - ימשיכו במתכונת חלקית. שעות הפעילות 08:00-13:30. כלל גני הילדים לא יפעלו ביום שישי.

בנוסף אנו מחזירים גם את צהרוני גני הילדים במתכונת חלקית, שעות הפעילות 13:30-16:30

▪ כלל בתי ספר היסודיים - כיתות א'-ג' יפעלו בצורה מלאה, בשעות 08:00-12:45, בכיתות ד'-ו' תתקיים למידה מרחוק. כתות תקשורת 8:00-13:30, כלל בתי הספר הייסודיים לא יפעלו ביום שישי.

▪ בתי הספר העל יסודיים -  יפעלו ביום א במתכונת חלקית ע״פ תוכנית בית ספרית שתשלח להורים ע״י הנהלת בית הספר. 

▪ חינוך מיוחד - כיתות א'-ו׳ יפעלו בצורה מלאה, בשעות 8:00-12:45 כיתות תקשורת עד השעה 13:30 
כיתות החינוך מיוחד לא יפעלו בימי שישי.

חוגים ופעילות מרכז אופק - ביום א תחל  פעילות במתכונת חלקית של חוגים בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

מזכירים כי:
▪ המשך פתיחת מוסדות החינוך כמפורט מעלה, גם באופן חלקי,  מותנית בכך שלא יהיו התפתחויות ושינוי בהנחיות. במידה ויהיו שינויים נעדכן בהודעה נוספת.

אנו כאן בשבילכן ובשבילכם,

יואל גמליאל,
ראש המועצה