24/10/2023 | שעה: 21:00

24/10/2023 | שעה: 21:00

הורים יקרים,
בעקבות שאלות שעולות וחוזרות, אנו חוזרים ומדגישים לטובת ההבנה לתושבי גדרה בימים מורכבים אלו:
כל החלטה שמתקבלת הינה אך ורק בהתאם למצב הבטחוני המורכב, אנו פועלים, אך ורק בהתאם לחוק ולהנחיות פיקוד העורף!

בהמשך לישיבה שהתקיימה יחד עם אגף החינוך, מרכז אופק, פיקוד העורף והנהגת ההורים היישובית לגבי פעילות חינוכית בגדרה מחר, רביעי, 25.10, הוחלט על השארת המצב של מוסדות החינוך ביישוב על פי המפורט:
▪ מעונות היום – ימשיכו במתכונת חלקית. שעות הפעילות: 08:00-12:00. המעונות לא יפעלו ביום שישי.
▪ כלל גני הילדים - ימשיכו במתכונת חלקית. שעות הפעילות: 08:00-12:00. גני הילדים לא יפעלו ביום שישי.
▪ כלל בתי ספר יסודיים -לא יפעלו.
▪ נושא למידה מרחוק: בבתי ספר היסודיים ועל יסודיים (חטיבה ותיכון) - תמשך הלמידה מרחוק.

שימו לב-
▪ משטרת ישראל מעדכנת: גדרה וגם עוטף גדרה תוגברו בכוחות רבים. 
יבוצעו  סיורים של כוחות הבטחון בקרבת מוסדות החינוך אשר תתקיים בהם פעילות.
▪ המשך פתיחת מוסדות החינוך כמפורט מעלה, גם באופן חלקי,  מותנית בכך שלא יהיו התפתחויות ושינוי בהנחיות. במידה ויהיו שינויים נעדכן בהודעה נוספת.

אנו כאן בשבילכם/ן
יואל גמליאל
ראש המועצה